تبلیغات
پنجره زیباست اگر بگذارند... - ترجمه آسان قالب های میهن بلاگ به بلاگفا

پنجره زیباست اگر بگذارند...

اینجا ایران....

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید 


ترجمه آسان قالب های میهن بلاگ به بلاگفا را در ادامه مطلب بخوانید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


خوب این کار ها را بکنید :

به دنبال کد <-BlogTitle-> بگردید و کد [blogtitle] جایگزین کنید.


به دنبال کد <-BlogUrl-> بگردید و کد http://[myblog] جاگزین کنید.


به دنبال کد mailto:<-BlogEmail-> بگردید و کد mailto:[email] جایگزین کنید.


به دنبال کد <-CategoryName-> بگردید و کد [catname] جایگزین کنید.


به دنبال کد <-CategoryLink-> بگردید و کد [catlink] جایگزین کنید.


به دنبال کد <BlogCategories> و </BlogCategories> بگردید و کد <Archive> و </Archive> جاگزین کنید.


به دنبال کد <-ArchiveLink-> بگردید و کد [archivedate] جایگزین کنید.


به دنبال کد <BlogArchive> و </BlogArchive> بگردید و کد <Archive> و </Archive> جایگزین کنید.


به دنبال کد <-LinkTitle-> بگردید و کد [linkname] جاگزین کنید.


به دنبال کد <-LinkUrl-> بگردید و کد [linkhref] رو جایگزین کنید.


به دنبال کد <BlogLinks> و </BlogLinks> بگردید و کد <Links> و </Links> جایگزین کنید.


به دنبال کد <-BlogCustomHtml-> بگردید و کد فوق رو حذف کنید.


به دنبال کد <-BlogAbout-> بگردید و کد فوق رو حذف کنید.


به دنبال کد <-BlogPhotoLink-> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


به دنبال کد <BlogPhoto> و </BlogPhoto> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


به دنبال کد <BlogProfile>و </BlogProfile> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


به دنبال کد <-AuthorName-> بگردید و کد [authorname] جایگزین کنید.


به دنبال کد <-AuthorLink-> بگردید و کد [authorlink] جایگزین کنید.


به دنبال کد <BlogAuthors> و </BlogAuthors> بگردید و کد <author> و </author> را جایگزین کنید.


به دنبال کد <-LinkTitle-> بگردید و کد [dumpname] ([dumpclicks]) جاگزین کنید


به دنبال کد <-LinkDescription-> بگردید و کد [dumptitle] جایگزین کنید.


به دنبال کد <-LinkUrl-> بگردید و کد [dumphref] جاگزین کنید.


به دنبال کد </BlogLinkDump> و <BlogLinkDump> بگردید و کد <LinkDump> و </LinkDump> جایگزین کنید.


به دنبال کد <-PostTitle-> بگردید و کد [title] رو جایگزین کنید.


به دنبال کد <-PostContent-> بگردید و کد [post] جاگزین کنید.


به دنبال کد <-BlogAuthor-> بگردید و کد [author] جاگزین کنید.


به دنبال کد <-PostDate-> بگردید و کد [fulldate] جاگزین کنید.


به دنبال کد <-PostTime-> بگردید و کد [time] جاگزین کنید.


به دنبال کد </BlogComment> و <BlogComment> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


به دنبال کد <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> بگردید و کد <a href="[jcommentlink]">پیامها [comments]</a> جایگزین کنید.


به دنبال کد <a href="<-PostLink->"> بگردید و کد [continue] جاگزین کنید.


به دنبال کد <BlogExtendedPost> و </BlogExtendedPost> بگردید و کد فوق را حذف کنید.


به دنبال کد </BLOGFA> و <BLOGFA> بگردید و کد </BLOG> و <BLOG> جایگزین کنید.


به دنبال کد <BlogPreviousItems items="15"&nbsp; >
<BlogPreviousItems> <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems></BlogPreviousItemsBlock> بگردید و کد <a href="[topiclink]" title="نظرات موجود در این مطلب : [topiccomments] " onMouseOver="self.status=' [topictitle] ';return true" onmouseout="self.status='';return true">[topictitle]</a> جایگزین کنید.

به دنبال کد <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->)</script> بگردید و کد <a href="[jcommentlink]">پیامها [comments]</a> جایگزین کنید.


--------------------------------------------------------------------------------

کدهای اضافی برای میهن بلاگ

کد نظر سنجی : <pool><b>[poolquestion]</b><br>[pooloptions]<br><center>[poolbutton]</center></pool>
کد خبرنامه : <center><mailinglist>[mailaction]</mailinglist></center>

کد جستجو : <center><search>[searchbox] [searchbtn]</search></center>

کد بازدید ها :

<Static>

امروز :<font color="#FF0000">[fulldatetoday]</font><br>

بازدید های امروز :<font color="#FF0000"> [today]</font><br>

بازدید های دیروز :<font color="#FF0000">[lastday]</font><br>

كل مطالب :<font color="#FF0000"> [totalpost]</font><br>

كل نظرها : <font color="#FF0000">[totalcomment]</font><br>

كل بازدید ها : <font color="#FF0000">[all]</font>

</Static>

طبقه بندی: وبلاگ نویسی،

[ سه شنبه 26 مرداد 1389 ] [ 10:58 ب.ظ ] [ علی چمنی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه